ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ТРЯВНА С НОВ ОБЛИК

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА“ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР: ТРЯВНА – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ“

“Туристически информационен център: Трявна – минало и настояще“ е името на проекта, с който община Трявна спечели финансиране пред  МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 61 499.00лв., от които 55 349.10 лв. са средствата от европейско финансиране, а националното такова е на стойност 6 149. 90лв. Дейностите, включени в проекта, са свързани с балансирано и устойчиво развитие на Община Трявна, чрез развитието на туризма и обвързване на местните туристически дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути с цел развитие на туристическите зони.

Още по темата в бр. 23 на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 21 -ви юни 2023г.