З. ЦАНЕВА: „НЯМА ДА БЪДА САМО ФИГУРАТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, А ЩЕ БЪДА РАБОТЕЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ.“

Златка Цанева от „Възраждане“ бе единствената кандидатура за председателското място в местния парламент. На тържественото заседание тя получи одобрението на 10 от своите колеги и бе избрана за пръв между равни. Още в първите дни на новия пост Цанева проведе поредица от срещи.

З. Цанева: „Първата среща, която проведох беше с председателите на Общински съвет в предходни мандати като по този начин исках да изразя и своето уважение към тях, към институцията Общински съвет и председател конкретно, както и да ми дадат насоки в работата. Все пак това са хора с опит, а и всеки, който е на нова длъжност има нужда и от подкрепа. Най – важните съвети, които ми дадоха бяха във връзка с провеждането на заседанията, начинът, по който се ръководят, даване на дума и времетраенето. Както и с пожелание да поддържаме добра атмосфера, взаимно уважение между общинските съветници. И институцията Общински съвет да възвърне авторитета, който заслужава.“

Второстепенни разпоредители на бюджета от образователните институции, управители на общински дружества, ръководители на читалища и социални услуги също бяха поканени на срещи с председателя на Общински съвет – Трявна. Акцент в срещите бе поставянето на наболели проблеми и обсъждането на алтернативни решения.

Кои са най – наболелите проблеми откроили се по време на проведените от председателя на общински съвет – Трявна срещи, каква е визията на Златка Цанева за работата на местния парламент и още в интервюто във в. „Тревненска седмица“ бр. 40 – 41 /29.11.2023г.