СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В НЧ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 1871“ ЗА НУЖДИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „СЕРЕНДИПИЯ“ КАКВИ СА НАМЕРЕНИЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ТО – ИНТЕРВЮ С МАРГАРИТА СИМЕОНОВА

Тема с продължение:

В бр. 3 на в. „Тревненска седмица“ /02.02.2022г./ Ви запознахме с дискусията, провела се в Общински съвет – Трявна относно предложение за отдаване под наем на помещение в сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ за нуждите на Фондация „Серендипия“. Деклариран „конфликт на интереси“ от страна на общинския съветник Маргарита Симеонова / Демократична България – Обединение/, като представител на Фондацията, изключи участието ѝ в дебатите. Екипът на в. „Тревненска седмица“ потърси г-жа Симеонова в качеството ѝ на представител на Фондация „Серендипия“, за да намери отговор на въпроси, свързани с дейността на неправителствената организация, нейните намерения и планове за ползването на въпросното помещение.

Въпрос: „Буквално ден преди сесията в публичното пространство излезе статия / https://temida.tv/, в която Ви обвиняват в конфликт на интереси и финансово облагодетелстване от Ваша страна с общински средства, чрез представляваните от Вас неправителствени организации. От къде тръгна всичко това, и какъв е Вашият коментар?

М. Симеонова: „Предполагам, че основната причина, за да се стигне до това е, че съм общински съветник и на някои от колегите, може би, не е удобно точно представляваните от мен неправителствени организации, както те споменаха, да се „облагодетелстват“ по някакъв начин. Законово по отношение на „конфликта на интереси“ всичко е изяснено. Консултирала съм се с КПКОНПИ, така че няма проблем, декларирала съм всичко, както се изисква по закон. В Трявна има и други неправителствени организации, които държат помещения дори без наем или съгласно приложената тарифа. Също така има и други Неправителствени организации, които са получавали средства във връзка с дейности, свързани с Младежката програма. Тъй като и по отношение на младежката програма имаше много недоволни защо се отпускат средства на организациите, които представлявам (Фондация „Серендипия“ и сдружение „Свят на бъдещето“) и защо толкова много техни дейности са включени в програмата, по този въпрос мога да кажа, че дейностите, които предложихме да влязат в Плана за младежта 2022, така или иначе са планирани в работния календар на представляваните от мен организации и при подходящи условия ще се случат. Заложените в момента средства от Общината са индикативни и ще бъдат използвани главно за награди. Останалата част като организиране на събитията, материали, хонорари на външни изпълнители, ще бъдат покрити от Фондацията. Не виждам лошо Общината да подпомогне реализацията на младежки дейности, които се случват на нейната територия, чрез закупуването на награди. А средствата по никакъв начин няма да минат през неправителствените организации. За съответните нужди, те се заплащат директно от Общината.“

Въпрос: В статията се коментира и наемната цена на помещението, което след решение на Общинския съвет, ще се използва за нуждите на Фондация „Серендипия“ …

М .Симеонова:Наемът е съгласно действащата наредба и тарифата, които се прилагат за всички. По принцип, по закон, имаме право да ползваме помещението и безвъзмездно. Такива примери има на територията на Общината.“

Въпрос: Защо се спряхте на това помещение и каква ще бъде дейността там?

М. Симеонова: „Първоначално започнах да търся други помещения на територията на Трявна в централна градска част, защото е по – удобно за нашата дейност и повече привлича гражданите. Тук, като цяло няма много помещения под наем, особено такива, които да отговарят на изискванията ни. Ние искахме голямо помещение, за да можем да организираме различни дейности. През годините, в които съм се занимавала с младежки и организационни дейности и ми се е налагало да планирам срещи, дискусии, киновечери или работилници с деца, всъщност съм установила нуждата от едно такова помещение, което да е домакин на подобни дейности. В други градове има „Младежки центрове“, които предоставят такива възможности. Оборудвани са си специално за нуждите на младежите или децата. В Трявна няма такъв център и съответно е много трудно. Използвала съм кафенета, търсила съм зали, понякога те са заети или пък срещу много висок наем. И всъщност целта на това помещение е да го направим максимално уютно така, че да се използва както за нашата дейност, така и ако се наложи на училища, детски градини, гости на града, в случай, че искат да реализират своите идеи и мястото им е удобно за целта. Имаше въпроси на колеги как точно ще се споделя с други, нас ли да търсят или Общината. Да, казвам, ние ще стопанисваме помещението, защото в крайна сметка ние подписваме договора и носим отговорността за опазване на имуществото.“

Въпрос: Максимално уютно, означава ли това сериозни ремонтни дейности от страна на Фондация „Серендипия“?

М. Симеонова: „За момента не сме планирали някакви сериозни ремонтни дейности. Ще монтираме проектор. Това е и другата причина защо избираме това помещение, за да можем да организираме презентации и киновечери. Помещението е затъмено и създава добри условия за това.“

Въпрос: „Какъв ще бъде принципът на ползване от други организации, за който споменахте? Вие ще координирате, ще организирате, ще сте съорганизатори или те могат да ви потърсят, за да ползват самото помещение за различни мероприятие. Срещу заплащане ли ще се случва и ще извършва ли представляваното от Вас НПО по този начин някакъв вид търговска дейност?

М. Симеонова: „Нямаме намерение да вземаме наеми, такси на никого. Така или иначе и съгласно договора нямаме право. Целта ни е да се случват максимално повече дейности, които да предоставят възможности за оползотворяване качествено свободното време на гражданите било то деца, младежи или възрастни. Така че ако някой (организация или физическо лице) има желание да организира дейност, ние сме готови на партньорство, в което да се включим минимум с осигуряване на пространство и популяризация. Самите ние планираме да каним хора отстрани, които да предлагат практически занимания или обучения. Да, в такива случаи е възможно някои събития да бъдат платени (например обучение за билки или за изработване на сапуни), но към текущия момент Фондацията не възнамерява да извършва търговска дейност. Имаме набелязани каузи, за които по-скоро бихме поканили хората да подкрепят.“

Въпрос: Вероятно като НПО ще извършвате дейности по проекти. Вече има ли такъв спечелен, по който ще стартирате дейност именно в това помещение?

М .Симеонова: „Имаме един проект, който сега подготвяме, ще имаме 4-ма доброволци, от които 2-ма тревненци и 2-ма чужденци. Проектът е по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за активизиране на гражданското общество и младежите. Реално имаме голяма свобода за реализиране на дейности, съгласно нуждите на гражданите и макар че сме си задали вече доста цели, приемаме предложения“

Въпрос: Към коя възрастова група ще бъдат ориентиране дейностите?

М .Симеонова: „Нямаме фиксирана възрастова група. Смятаме, че всеки има нужда от разнообразие. Ще имаме творчески работилници за децата, свързани с международните дни на Земята, на гората. Планирали сме мотивационни лекции и искаме да каним гости от цялата страна, но първо желаем да направим консултация с младежите с кого биха предпочели да се срещнат и на каква тематика да разговарят. Бихме искали да разработваме подкасти, свързани с местни хора с всякакъв социален статус. Планирали сме и един архив на Санаториума, със снимки, истории, интервюта и някъде в бъдещето съвместна изложба. Възнамеряваме да се грижим за бездомните кучета. Работим с приюта в с. Глушка, помагаме им с тяхната образователна кампания. Ще направим и стрийт – арт през лятото. Разговарях с г-жа Кръстева, тъй като общината има намерение да започне ремонт на част от автобусните спирки, евентуално ние да поемем ангажимент да обновим и изрисуваме две от спирките. Отворени сме ако някой друг иска да си партнираме във връзка със спортни дейности, дейности по ограмотяване и повишаване компетенциите на младежите.“

Въпрос: По – конкретно инициативите, които си поставяте за изпълнение, ще бъдат ли те повлияни от пандемичната вълна, която залага на дигитално, а не реално общуване?

М. Симеонова: „Във връзка с фестивала FUN Навън общувах с доста младежи от района. Миналата година имахме над 20 доброволци на възраст от 9 до 22 години, само тревненци. Тази година още повече изразиха желание да помагат, дори съжаляваха, че миналата година не са успели да се включат. Така че аз имам големи надежди по отношение на активизирането на учениците. Естествено, не е лесно в този дигитален свят, все по-трудно става. Аз лично намирам проблем и в това, че в момента покрай пандемията Европейската комисия поставя като приоритет дигиталната комуникация и ползването на дигитални инструменти. Наясно съм защо се случва, естествено, но знам и ефекта и не съм съгласна, че това трябва да се приоритизира точно в този момент. Младите и без това бързо се развиват в тази сфера. Аз категорично предпочитам живия контакт, макар и с по – малка група хора, затова сме заложили основно такива дейности. Възнамеряваме да минем да се представим лично на учениците. Преимущество е, че двама от доброволците ни са тревненци, така че мисля, че те ще осъществят доста по – бърз контакт с младежите. Планираме евентуално за деца 5-6 клас един курс по английски през лятото – неформално образование, в парка, с който най – вероятно ще използваме възможността да финансираме част от фестивала. Ще направим един лагер „Герои на планетата“, който е на екологична тема и миналата година го реализирахме, съвместно с Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; един лагер „Аз и Европа“, който сме правили три пъти досега  с Общината и Комисията, миналата година пропуснахме, но тази година ще го възобновим. Ще инициираме и няколко доброволчески срещи, в които да покажем на младите хора, че те имат идеи и ние можем да им помогнем да ги вкарат в действие.“