ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА УДАРИХА И ОБЩИНА ТРЯВНА

ТРИ ПЪТИ И ПОЛОВИНА ПО–ВИСОКИ СМЕТКИ ЗА ТОК ПОЛУЧАВА ОБЩИНАТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021, СПРЯМО СЪЩИЯ ПЕРИОД ЗА 2020

Повишението на цените на електроенергията за промишлените потребители е сред темите, които завладяха публичното пространство в последните седмици. Високите сметки рефлектират върху промишленост, бизнес и неминуемо оставиха своя отпечатък върху общини, училища, лечебни заведения и детски градини. И Община Трявна вече започва да изпитва своите затруднения. По думите на кмета – Силвия Кръстева, общината ще издържи още месец – два на подобни разходи за електроенергия, а неминуемо ще се стигне и до въвеждане на мерки, които вече бяха направени в други населени места в страната.

Въпрос: Всеобщ проблем вече за доста общини в България – високите цени за тока. Компенсации са предвидени за бизнеса, не обаче и за общини и общински учреждения. Коментар от първо лице, каква е ситуацията в Община Трявна?

С. Кръстева: „В Община Трявна за периода, сравнено с 2020-та година и 2021-ва година, електрическата енергия, която ние сме заплатили е три пъти и половина повече. Месец декември задължението на Община Трявна е в размер на 60 хил.лв. предходният месец е много по – малко. Това, което ни притеснява наистина е, че в един момент, включително съм го коментирала и с кмета на Кметство Плачковци, ние ще изпаднем в ситуация, в която трябва да предприемем изключително сериозни мерки, каквито са в голяма част от общините на територията на България. Нещото, което ме озадачи е, че наистина няма да има компенсации за общините, което в никакъв случай не е решаване на проблема на национално ниво, защото е факт, че няма как да издържаме и как да се справяме. Ако не получим компенсации за ел.енергия в най – кратки срокове ще предприемем действие, за което и обществеността ще бъде уведомена, за да може да намалим разхода, който правим в тази дейност. Вариантът е да намалим броя на осветителните тела, за да намалим консумацията на електроенергията. Нещо, което ме притеснява наистина изключително е, че на национално ниво най – важното, което трябва да се разбере, че общините са отделни структурни единици и не сме допълнение на държава и трябва да се полага усилие в тази насока, за да може адекватно да предоставяме това, за което гражданите са ни избрали.“

Въпрос: Последните коментари по отношение компенсации за общините са обвързани със стриктно отчитане на похарчените средства, съпроводено с проверки от Агенцията по държавен финансов контрол. Как ще коментирате този вариант и ще отдръпне ли той общините от възможността за подпомагане?

С. Кръстева: „Не мисля, че ще се стигне до това, поради различни причини. Например, в нашата община, в края на лятото доставчикът на електроенергия,с който имахме договор, спазвайки договорените условия, се отказа да предоставя съответно услугата. След което проведохме нови обществени поръчки и в момента имаме нов доставчик. Смятам, че колкото и икономии да се правят, трябва да има компенсации за общините!“

Въпрос: Освен ограничаване на уличното осветление обмисляли ли сте варианти за съкращаване работното време на общинска администрация, или нещо подобно?

С. Кръстева: „В никакъв случай не съм обмисляла намаляване работното време на общинска администрация, тъй като ние трябва да работим в полза на жителите на нашата община и изобщо на всички граждани. Издала съм заповед с какъв температурен режим трябва да се работи, да не се пускат допълнителни отоплителни тела и да не правим никакъв разход, извън нормите. Наистина се повишават изключително много цените, а в крайна сметка с прихода, с които разполагаме, не само в нашата община, е изключително трудно да се издържаме. Като погледнем общини, на които бюджетът им е в пъти по-голям, като Созопол например, или други общини, там имат вече режим на тока. В крайна сметка отново повтарям, че решението трябва да се вземе на национално ниво.“

Въпрос: Ще успее ли Община Трявна да си плати консумацията на електроенергия през следващия месец?

С. Кръстева: „За месец декември сме платили консумацията на електроенергия. Очакваме следващите сметки и ще видим какво ще се случи, но не можем да издържим дълго време. Така ще е до месец, два, три. След това няма да имаме никакъв финансов ресурс, с който да се разплащаме. Това ще рефлектира върху всички жители на Общината. Разбирам, че и бизнесът е в изключително затруднено състояние. Не съм чула нито един търговец или хотелиер в нашия град, който да може да си позволят разходите за електроенергия в такива размери, в които получават сметките си.“

Въпрос: Детски градини, училища, болница каква е ситуацията?

С. Кръстева: „Навсякъде е по – висока сметката за електроенергия. Най- важното тук е да се види какви компенсации и кой ще получи. Притеснявам се и за училищата и за детските гради и за болницата, което е изключително важно. Въпреки, че имаме сключени договори с електроразпределително дружество на база на цената на електроенергията, тя не е фиксирана и на този етап ние нищо не може да направим.“

Въпрос: Има ли опасност детски градини и училища да затворят заради високите сметки за ток?

С. Кръстева: „Не бихме допуснали това да се случи. Но, ако се продължи така, и не се вземе някакво категорично решение, ще се изпадне в ситуация, в която наистина трябва да има конкретни действия. Все още вярвам, че няма да се случи нещо подобно, защото това е изключително голяма криза, която ще настъпи в цяла България.“

Въпрос: Сдружението на общините прави ли някакви постъпки в тази насока?

С. Кръстева: „Да, в непрестанни контакти сме и комуникираме с доста други колеги,както и с Националното сдружение и се правят изключително много опити, за да могат да отстояват позициите ни, да бъдем чути и да може да получаваме реакция на национално ниво, която да ни подпомага, но на този етап това не се случва по никакъв начин.“