ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА ОДОБРИ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2022г.

След близо четиричасов дебат в зала Общински съвет – Трявна одобри бюджета на Община Трявна за 2022г. С 10 гласа „За“; 1 „Против“ и 3 „въздържал се“ местните парламентаристи приеха финансовата рамка за настоящата година. Кметът на Община Трявна – Силвия Кръстева представи подробно визията на общинска администрация и ръководство за проектобюджета, като в детайли разясни предвидените средства и тяхното разходване. Подробно бе представена и всяка позиция от Капиталовата програма на Общината. В своето изложение Силвия Кръстева поясни, че средствата за спорт ще бъдат увеличени с 20 000лв. Първоначално заложените в това перо средства бях 70 000лв. и това бе една от дискутираните теми на заседанията на постоянните комисии. Настояването на местните парламентаристи бе средствата в това направление да бъдат 90 000лв. – рамка, която е била и през предходната година. С изказвания и конкретни предложения за промяна в Капиталовата програма премина дискусията в зала. Намалени бяха средствата, предвидени за тротоарни настилки и бордюри. С част от тях местните парламентаристи обособиха нови позиции в Капиталовата програма, за които да бъдат разходвани средствата. Повече за дискусията, изказаните мнения и предложения, както и конкретните промени направени в бюджета за 2022г. от местните парламентаристи очаквайте в следващия брой на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 13.04.2022г.