ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА ПРИЕ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Общински съвет – Трявна разгледа предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. На свое редовно заседание, провело се на 28-ми април , местните парламентаристи дебатираха по темата за евентуално увеличение на цените на предоставяните от общината услуги. В своето въведение към точката кметът на Община Трявна подчерта:

С. Кръстева: „През изминалата година бяхме направили такова предложение. Тогава ситуацията беше коренно различна. Разбирам ситуацията, в която бяхме изпаднали, за да не се актуализира тази наредба. Наистина сме изправени пред ситуация, в която трябва да актуализираме Наредбата, тъй като има услуги, които заложената цена, която е в действащата Наредба, не покрива направените разходи. Направили сме подробна сравнителна таблица за това, което предлагаме, за да може да стане ясно какви изменения касае и в коя част. Имаме финансов анализ на всички услуги, които сме предложили, за да могат да бъдат предоставени.“             Към предложението бе приложен и Доклад с мотиви за исканото изменение и допълнение на Наредбата.

Още за дебата в зала и направените корекции четете във в. „Тревненска седмица“ с дата на излизане от печат 4-ти май 2022г.