ЗАПОЧВА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ТРЯВНА

ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ СЕ ПОДАВАТ ПАТЕНТНИ И ГОДИШНИ ТУРИСТИЧЕСКИ  ДЕКЛАРАЦИИ

Започва данъчната кампания на територията на Община Трявна. От 1-ви януари се подават патентните декларации, както и годишните туристически декларации. Срокът за тях е 31-ви януари.

Т. Петкова /Местни данъци и такси“ Община Трявна/: „От 1-ви януари започва подаването на патентните декларации и годишните туристически декларации. Срокът е 31-ви януари 2023г. Промени няма нито в ставките, нито в сроковете. За патентният данък на предплатилите цялата годишна вноска  – 5% отстъпка до 31- ви януари. Годишните туристически декларации – срокът също е 31- ви януари. Правим после съпоставка с регистъра „ЕСТИ“ и, които не са спазили срока, ги глобяваме.

Глобите са от 20 до 500 лв. в зависимост от нарушението и това дали касаят физически, или юридически лица.

Т. Петкова /Местни данъци и такси“ Община Трявна/:  За физическите лица санкциите са от 20лв.  до 200лв. , а за юридическите от 100лв. до 500лв. „

От началото на 2023-та започна събирането и на данък върху превозните средства. Кампанията за данък „недвижими имоти“ и такса „битови отпадъци“ се очаква да стартира до средства на месец февруари, информират от Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Трявна.

Какви са промените в нормативната уредба касаещи гражданите, както и сроковете за различните данъци – четете в бр. 3 на в. „Тревнеска седмица“