УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ИЗЛИЗАТ В ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ОТ 23-ти ЯНУАРИ ДО 29-ти ВКЛЮЧИТЕЛНО

До 29-ти януари се удължава срокът на действащата грипна епидемия в Област Габрово. Причината е повишаването на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип на територията на областта, съобщават от Министерство на здравеопазването. Заради ръста на заболелите, учениците излизат в грипна ваканция. Учебните часове, както и всички групови ученически мероприятия, се преустановяват за срок от 23-ти януари до 29-ти включително.

„На територията на областта в сила остават следните временни противоепидемични мерки по отношение на здравната система: преустановяване на плановите консултации на бременни жени и деца, преустановяване на профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации в извънболничната помощ. Временно се преустановяват и свижданията в лечебните заведения. Засилва се провеждането на ежедневен филтър в детските заведения, като не се допускат до работа заболели лица от персонала. Лечебните заведения следва стриктно да спазват изискванията на Наредба 3/08.05.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболнични инфекции, в т.ч. засилване на контрол по достъп на външни лица, носене на защитни маски за лице, дезинфекция.“ – допълват още от Министерството