ДВА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ ОБОСОБЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ОТ 2024г. А УСЛУГИТЕ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП ЩЕ БЪДАТ НА ОБЛАСТНО НИВО И ЩЕ ПОКРИВАТ НУЖДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ЧЕТИРИТЕ ОБЩИНИ

ПРОМЕНИТЕ СА СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВИ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ И СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА КАРТА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В СТРАНАТА

Два комплекса за социални услуги предвижда предложението за планирането на същите на територията на община Трявна. Необходимостта от подобно планиране идва след промени в нормативната уредба, които касаят изготвянето на Национална карта за социални услуги на територията на Република България. Същата трябва да бъде изготвена и да влезе в сила от 2024 г. като в срок до края на месец март всички общини трябва да приемат планиране на своите социални услуги. Планирането се осъществява на база анализ на потребностите на общинско и областно ниво, коментира секретарят на Община Трявна – Албена Конакчиева по време на общественото обсъждане, което се състоя на 15-ти март.

А. Конакчиева: „Благодаря Ви за присъствието в общественото обсъждане за планирането на социалните услуги в Община Трявна, което, след като мине на заседание на Общински съвет, ще бъде предложено на областно ниво за включване в Националната карта на социалните услуги, която ще бъде изготвена през 2024г. на база на всичко това, което правим ние в момента и съответно всички общини на територията на Република България. Съгласно Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги Министерство на труда и социалната политика изготви методически указания, на база, на които трябваше да бъде създадена във всяка община работна група, която да изготви анализ от потребностите на социални услуги. Той беше обсъден на областно ниво с всички общини, които съставляват съответната област да бъдат постигнати конкретни договорености на това събиране и обсъждане. И на база на анализа на договореностите да бъде направено предложение за планиране на социалните услуги на съответната община. Това предложение за планиране на социалните услуги бе обсъдено на Съвета по социалните въпроси на Община Трявна. И следващата стъпка е предложението да бъде разгледано от Общински съвет.“

Промените в нормативната уредба, налагащи изготвянето на подобни планирания, са свързани и с демографските показатели, получени в резултат на националното преброяване през 2021г. Директорът на „Социални услуги в общността“ към Община Трявна – Тотка Димитрова разясни на присъстващите в резюме какво касае планирането на социалните услуги, какви са промените които ще настъпят след приемането на Националната карта и кои са сроковете, които трябва да бъдат спазени.

Всичко относно законовите изисквания и това какво е планирането на социалните услуги в община Трявна и на областно ниво четете в следващия брой на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 22.03.2023г.