РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НАСТОЯВАТ ЗА ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

ПРОБЛЕМИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ БЯХА ПОСТАВЕНИ НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ

В периода 12 – 14 март в Трявна се състоя национална среща на предучилищното образование. За първи път Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България събира ръководителите на детските градини отделно от тези на училищата.

В. Александрова /директор ДГ „Светлина“/: „Това е първа такава среща за директорите в предучилищното образование, които са членове на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България. В този синдикат членуваме и ние директорите в Община Трявна както на училищата, така и на детските градини. Тази среща беше с акцент предучилищно образование, затова и на нея присъстваха само директори на детски градини от цялата страна.“

В рамките на два дни представителите на предучилищното образование в страната имаха възможност да поставят своите въпроси и да набележат проблемите, касаещи детските градини. Педагозите настояват за равен достъп с училищата до финансиране на дейностите в  детските градини по националните програми.  Към момента едва 0,5% от средствата, предвидени за образованието у нас по различните финансови механизми, са насочени към предучилищното образование.

В. Александрова: „Най – общо проблемите, които набелязахме са това, че много малък процент от националните програми, по които се финансира въобще образованието в България се отделя за детските градини.  Ние пожелахме това да се увеличи в следващия бюджет по възможност. В това влиза финансиране за ИКТ материали – компютри, интерактивни дъски, обзавеждане на СТЕМ кабинети. Училищата имат специална програма такава и сега всички училища в България ще получат средства за СТЕМ кабинет, а ние не сме включени в тези програми и търсим средства самостоятелно, разчитаме на общините, а в много от общините не може да се случи, тъй като все средствата не стигат.“

Проблемите и иновациите в предучилищното образование, обсъждани по време на срещата Ви представяме в бр.11 и бр. 12 на в. „Тревненска седмица“, които излизат от печат на 22-ри и 29-ти март.