ОТЕЦ НИКОЛАЙ: „ТОВА Е НАЙ – ГОЛЯМАТА ПОМОЩ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ДЕЦА В НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ.“

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТРЕВНЕНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ ВЪЗПИТАВА ДЕЦАТА НА ДОБРОТО И ИМ ДАВА ПОЗНАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ

Малко след изграждането на храма в кв. Светушка в Трявна се реализира и идеята да има Неделно училище в града.

Отец Николай: „Идеята за неделното училище е съвместна както по мое желание и с благословията на Великотърновския митрополит – Григорий, така и в началото на Неделното училище много помогна Константин Малчев, който имаше голямо желание да има такова Неделно училище в града. И така, с общи усилия започна да функционира Неделното училище. Съвсем скоро след появата на храма в кв. Светушка – през 2019-та година. Първоначално доста плахо идваха родители, за да проверят какво представлява, питаха, с неяснота, мислеха по – скоро, че е нещо като обикновеното училище, или че ще им задържаме децата и по някакъв начин ще бъде консервативно.“

Идеята обаче е съвсем друга категоричен е Отец Николай.

Отец Николай: „Всъщност идеята на Неделното училище е да възпита децата в едни морални и етични норми на общуване в обществото около тях –  това е основата на християнството, това е и основата на всеки един нормален човешки живот на всеки един от нас с хората, които ни заобикалят, защото човекът е социално същество и в общуването си трябва наистина да спазва морална етика, за да живее нормално. Всяка едно хубаво нещо, свързано с вярата, то се надгражда – било в молитвата, било в участието в богослужения. Това е нещо основно и към това се стремим в Неделното училище. „

Дейността, която се развива в Неделното училище в Трявна е разнотипна, разказва Отец Николай. Освен чисто религиозната част на празника, децата добиват представа и за бита и културата на българина, белязала с традиции всеки един християнски празник.

Как протичат занятията в Неделното училище, какви са дейностите, които се осъществяват…и още четете в бр.16 на в. „Тревненска седмица“, където ще откриете цялото интервю с Отец Николай

Изданието излиза от печат на 26.04.2023г.