АПИ: „Поради сигналите на граждани Областно пътно управление – Габрово е изискало становище по казуса и от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ относно организацията на движение.“

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА В ОТГОВОР НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ЗАПИТВАНЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА Ж.П ПРЕЛЕЗА В ТРЯВНА, ПОСОКА КВ. СВЕТУШКА

Екипът на в. „Тревненска седмица“ изпрати запитване до Агенция пътна инфрастуктура във връзка с промяна на организацията на движението по ул. „Стара планина“ и в частност кръстовището й с ул. „Васил Левски“ в участъка на ж. п. прелеза в Трявна. Въпросите, които редакцията изпрати са:

  1. Самостоятелно решение на Областно пътно управление – Габрово ли е промяната в организацията на движението на кръстовището на ул. „Стара планина“ с ул. „Васил Левски“ в Трявна, където се пресичат републиканска с общинска пътна мрежа, или е съгласувано с компетентните органи в общинска администрация – Трявна?
  2.  Какви са причините налагащи промяна в организацията на движение на това кръстовище?, Съобразена ли е промяната с конкретната ситуация на кръстовището, а именно наличието на ж.п. прелез?
  3.  Отчитате ли факта, че, ако автомобилите могат да изчакат след ж.п. прелеза, с цел безопасност, то едно тежкотоварно превозно средство, с ремарке, при спиране на знак „Стоп“, неминуемо част от композицията ще остане на прелеза? Това не е ли предпоставка за ПТП?
  4.  При вземане на решението за промяна организацията на движението в участъка, предвидени ли са всички фактори, свързани със спецификата на кръстовището и опасността от инцидент с влакова композиция?
  5.  Защо липсва знак за завиващите на ляво по републиканска пътна мрежа, който да обозначава пътя с предимство?
  6.  Възможно ли е преразглеждане на промените в организацията на движението на това кръстовище в Трявна и връщане към предишната такава?

В отговор от пресцентъра на АПИ изпратиха до редакцията на в. „Тревненска седмица“ следната информация, която публикуваме без редакторска намеса:

„Ул. „Стара планина“ в град Трявна съвпада с трасето на третокласния път III-552 Белица – Трявна. Действащата организация на движение на кръстовището между улиците „Стара планина“ и „Васил Левски“ дава предимство на движещите се по републиканския път, тъй като по него преминава транзитният трафик през града. Тя е съобразена с чл.4, ал.1 от Закона за пътищата – „Участъците от републиканските и общинските пътища в границите на урбанизираните територии и селищните образувания имат ограничени връзки с уличната мрежа и движението по тях се осъществява с предимство“ и чл.11, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата – „По принцип улиците, които са част от републиканските пътища, се сигнализират със знаци за предимство на движението по тях“. Третокласният път се използва като основен обходен маршрут при въведено ограничение за преминаване през Прохода на Републиката и Шипка. Организацията на движение е съобразена с наличната пътна инфраструктура и жп прелез, който е на около 15 м от стоп-линията на кръстовището. Прелезът е охраняем, има поставена бариера и необходимата сигнализация.

Поради сигналите на граждани Областно пътно управление – Габрово е изискало становище по казуса и от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ относно организацията на движение. След като то бъде предоставено организацията ще бъде разгледана и на заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата към Община Трявна.

През 2021 г. и 2022 г. са ремонтирани 18,5 км от път III-552 Белица – Трявна. Трасето на третокласния път в отсечка от 6,6 км съвпада с няколко улици в Трявна, една от които е „Стара планина“. Постоянната организация на движение на кръстовището на ул. „Стара планина“ и ул. „Васил Левски“ в града е въведена съгласно технологичен проект, съгласуван от Институт по пътища и мостове към Агенция „Пътна инфраструктура“ и от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово.“