ТРЯВНА, ДРЯНОВО И ГАБРОВО В ОБЩА ДИСКУСИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И РЕШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ И ЕКОПЪТЕКИ В РЕГИОНА

Проблемите и решенията относно създаването на нови, както и поддържането и подобряването на условията на вече съществуващите туристическите маршрути и екопътеки на територията на общините Трявна, Дряново и Габрово събраха на работна среща представители на различни институции и организации, свързани с тази дейност. По инициатива на Грета Цанева – специалист „Туризъм и информация“ към – Община Трявна, която отговаря за дейността на Туристическия информационен център в града, и с подкрепата на ръководството на Община Трявна, днес се проведе дискусия, на която бяха обособени конкретните проблеми, свързани с туристическите маршрути. По думите на Грета Цанева разходките сред природата набират все по – голяма популярност сред посетителите в нашата община. За да се отговори на потребностите и очакванията на туристите, които ползват маршрутите, обаче, трябва да се разчита и на съвместната работа между Общините, подчерта Цанева във встъпителните си думи към присъстващите. Тя уточни, че маршрутите са свързващи за трите общини. Заместник – кметът на Община Трявна – инж. Жасмина Лазарова се включи в работната среща, изказвайки своята благодарност за присъствието към всички и подчертавайки готовността на Община Трявна да си партнира с различните звена и организации в Габрово и Дряново в посока подобряване на тази услуга. В срещата се включиха представители на: МАИР „Боженци“ – гр. Габрово, ТИЦ – Габрово, ДПП „Българка“ – гр. Габрово, Дружество „Узана“ – гр. Габрово, ДГС – Плачковци, Клуб на туристите ветерани „Старият бук“, Община Трявна, Общински съвет – Трявна, Община Дряново, Исторически музей – Дряново, СМРЗИ – Трявна, ТД „Бачо Киро“ – Дряново; СТД “Лудите мечки“, кметът на Кметство Плачковци.

С тема: “Споделен опит в проучването, изграждането и поддържането на туристически маршрути и екопътеки на територията на Общините Трявна, Дряново и Габрово- реалност, очаквания и реални възможности“ срещата протече в пет модула. Първият модул, с интерактивен подход, провокира присъстващите на две отделни листчета да посочат по три проблема и три решения по темата с туристическата инфраструктура. Представители на различните институции имаха възможността да изложат своите виждания по темата пред присъстващите, изхождайки от опита си. Сред основните проблеми, които бяха откроени в хода на дискусията, бяха проблемите в нормативната уредба, които, по думите на участниците в срещата, са една голяма спънка, тъй като няма ясно разписани правила, към които да се придържат при създаването на нови туристически маршрути. На практика това се оказва проблем, който трябва да бъде изчистен на национално ниво. Сред идеите е създаването на паспорт на отделните маршрути, който ясно да посочва дължината на туристическия маршрут, или екопътека, както и спецификите на трасето и други важни елементи в помощ на туристите. Сред дискутираните проблеми бе поддръжката на маршрутите, която трябва да е системна и няколко пъти в годината, с цел превенция, а на масата бе поставен и проблемът с дърводобивните фирми, чиято техника често засяга трасетата на екопътеките. Нов акцент бе сложен и върху привържениците на екстремните спортове – кросови мотори и АТВ- та, които, според участниците в срещата, често пресичат пътя на туристите. В тази посока бяха предложени идеи за обособяване на различни маршрути за различните потребности, с цел максимална безопасност по трасето. Маркировките, организирането на масови походи и съвместната работа за в бъдеще между общините също бе коментирано, като идеята е да се направи разпределение за поддръжката на туристическите маршрути както и обща карта, с възможност за нейната адаптация в дигитален вид.

Подробностите четете в бр. 3 на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 24.01.2024г.