НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ БЕ ПРЕДСТАВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ,,АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМИЕ“ НА ОБЩИНИТЕ ТРЯВНА, ДРЯНОВО И ГАБРОВО

На 21-ви март бе представена пред обществеността Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ на Община Трявна. Това е един нов подход за финансиране на различни инвестиции, който се реализира за първи път в България. Според районирането Община Трявна попада в Северен централен район. Изготвянето на Концепция е първият етап от възможността за реализацията на различни проекти. В иновативния подход се включат общо пет програми: „Развитие на регионите“ (водеща програма), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Образование“, „Околна среда“ и „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“. Всички те дават възможност за разписването на дейности в КИТИ, които са пряко обвързани с различните програми. Интервенциите в рамките на ИТИ се осъществяват на базата на подбрани чрез конкурсен принцип концепции за ИТИ, разработени в изпълнение на Интегрирани териториални стратегии за развитие за всеки от шестте региона в страната. Общо пет на брой са изготвените КИТИ за Област Габрово – информираха по време на общественото обсъждане представителите на Областен информационен център – Габрово, които са част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) за Северен централен регион за планиране (СЦР).

П. Койчев: Този подход е абсолютно нов за нашата страна. От всички концепции, подадени с въздействие да се реализират в рамките на Северен централен район за планиране, трябва да се изберат концепции така, че да се изпълни лимита. Постъпилите концепции надвишават стойността, така че половината вероятно ще отпадната. Много е важен моментът с приоритизацията. От област Габрово – петте подадени концепции са минали административна допустимост, тоест отговарят на всички изисквания на програмите. „

Следващият етап е приоритизирането, при което Регионалният съвет за развитие на всеки от регионите отговаря за избора на концепциите за ИТИ, които ще се изпълняват. Публичното обсъждане представи намеренията на Община Трявна за реализиране на съответните дейности, заложени в концепцията, което обаче не е с характер на изпълнение, тъй като предстои одобрението и класирането на съответните концепции за изпълнение.

Още за Концепцията както и конкретните дейности, разписани в нея четете в бр. 13 – 14 на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 27.03.2024г. /сряда/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *