ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА ЩЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

На 24-ти февруари предстои провеждането на редовно заседание на Общински съвет – Трявна. Сред предложенията отново ще бъде разгледан вариант за управление на общинските горски територии. Предложението на администрацията е те да бъдат отдадени за стопанисване и управление на ДГС – Плачковци. В предложението се посочва, че „към настоящия момент няма назначени лица, които да извършват охраната на горите и съществува риск от незаконна сеч“. Предложеният срок за договор с Горско стопанство – Плачковци е две години. Посочено е още, че при отдаване на горските територии за стопанисване на ТП ДГС – Плачковци очакваните постъпления в общинската хазна ще бъдат в размер на 23 625лв. за година, като общината няма да генерира разходи за дейностите, свързани с общинските горски територии. Две общински дружества МБАЛ „Теодоси Витанов“ и МЦ „Теодоси Витанов“ също влизат в дневния ред на Общински съвет. На заседанието, което ще се проведе на 24-ти февруари, общинските съветници ще се запознаят с годишните отчети на двете лечебни дружества. От посочените данни в предложенията става ясно, че и общинската болница и медицинският център завършват 2021-ва година с положителен финансов резултат. Местните парламентаристи ще разгледат и предложение за актуализиране на тарифите за начално определяне на месечния наем за 1кв.м. полезна площ на отдаваните под наем общински имоти. Предложението е съобразено с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, определен от НСИ, който за 2021г. е 7,8%.

Заседанието ще се проведе на 24-ти февруари от 14:00 часа. Целият дневен ред на предстоящото заседание, очаквайте в следващия брой на в. „Тревненска седмица“, който ще излезе от печат на 23-ти февруари 2022г.