ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИТЕ КООПЕРАТИВИ

Р. Маринова: „Проектът е изцяло фокусиран върху гражданите“

В бр. 5 на в. „Тревненска седмица“ Ви представихме проекта „Активни граждани за енергийно независими общини“. Той включва четири общини в България, като една от тях е Трявна. Разказахме ви за официалната пресконференция, на която бе представен проектът, заедно с дейностите си. Темата продължаваме и в настоящия брой, където разговаряме с ръководителя на проекта Ралица Маринова, представител на „Асоциацията на българските градове и региони“. „Проектът е изцяло фокусиран върху гражданите.“ коментира Ралица Маринова.В интервюто говорим в детайли за проекта, неговите цели, насоченост, очаквания.

Въпрос: Проектът по – скоро е с информационна насоченост, с цел изясняване на новите понятия по отношение на „зелената енергия?

Р. Маринова: „Идеята е, че в началото ние започваме с проучване, за да видим какви са настроенията сред обществото, за да видим доколко те са запознати със „зеления преход“, за да видим дали имат желание да се включат в подобни кооперативи. След което ние имаме широка информационна кампания, в която ще ги запознаем в детайли, ще им поднесем информацията, от която те имат необходимост. Това ще го установим в първата дейност – в проучването. Ще бъде изработена стратегия – комуникационна, в която ще бъдат включени каналите, през които ние най – добре можем да стигнем до гражданите и да им предоставим цялата информация. След което имаме обучения и изграждане на капацитет, в които предвиждаме да включим ключови експерти, заинтересовани страни, бизнеса и изобщо всички заинтересовани, които имат намерение да се включат в подобни кооперативи.“

Въпрос: Проектът ще бъде изпълняван в срок от три години, но може би трябва да изясним понятието „енергийно независими общини“ и участието на гражданите за постигане на тази кауза?

Р. Маринова: „Това наистина е кауза, именно през енергийните кооперативи, които бихме искали в хода на изпълнение на проекта гражданите да съумеят да образуват и да се създадат такива енергийни кооперативи в общините, в които ще се изпълнява проекта – именно това ще даде тази енергийна независимост на гражданите.

Въпрос: Да го кажем по – разбираемо. Това ще обезпечи енергийно било то с електроенергия, или друг вид енергия, която ще се произвежда от самите тях?

Р. Маринова: „Те ще си произвеждат само електроенергията, която на практика ще употребяват. А, ако имат излишъци дори могат да я продават на съседите, например.“

За ролята на норвежкия партньор и участието му в предвидените дейности, както и до каква степен участниците ще бъдат информирани за различните подходи и способи за създаване и оползотворяване на зелена енергия и не на последно място ще даде ли проектът информация за възможните финансови механизми – четете в бр. 6 на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 23- ти февруари 2022г.