ЕНЕРГИЙНИТЕ КООПЕРАТИВИ И ТЯХНОТО БЪДЕЩЕ – ИНТЕРВЮ С ИВАН ХИНОВСКИ

Що е то енергиен кооператив? Какви са неговите функции и как трябва да бъде създаден? Тези въпроси ще ни разясни Иван Хиновски  – Председател е на Българския енергиен и Минен Форум. В Трявна той се включи в официалната пресконференция по представянето на проекта „Активни граждани за енергийно независими общини“. Като партньор, неговата роля е да сътрудничи като помага на хората да вникнат в понятията и им предлага по –детайлно и задълбочено познаване на инженерната специфика в тази област, както и с конкретно представяне на различни инсталации за зелена енергия.

Въпрос: Споменахте в изложението си за тези „енергийни коорепартиви“, които според Вас трябва да бъдат облечени в законова рамка. Какво имате предвид с тази законова рамка и какво ще уреди подобен закон. Как ще бъдат създавани тези структури, като юридически структури, съгласно търговския закон как си ги представяте Вие? Общински ще са, ще могат ли да бъдат като предприятия?

И. Хиновски: „Тези структури са обект на Евроипейската директива 2018 – 2001, която излезна през 2018-та и трябваше в срок от две години след това да бъде транспонирана в нашето законодателство. Което значи, че нейните препоръки трябваше да бъдат отразени в нов закон, наречен „Закон за енергийните кооперации в България“. Такъв няма все още. Това, което ние казваме е , че трябва да се направи това и такъв закон да се появи, защото този нов закон ще дефинира правните субекти, наречени „енергийни кооперативи“. За да тръгне тази дейност, те ще бъдат отделни юридически лица, в които може да членуват и Общини. Те не са общински, но общините могат да участват в тях като акционери, могат да участват ферми, бизнеси на територията на производство, физически лица – граждани, които си предоставят покриви или респективно дворове, в които могат да се инсталират фотоволтаици, за ветроенергийни системи.“

От ляво на дясно – С. Кръстева – кмет Община Трявна; Ц. Димитрова – „АБАГАР“; И. Хиновски – БЕМФ

Въпрос: Може ли да дадете някаква дефиниция на това сравнително ново понятие „енергиен кооператив“?

И. Хиновски: „Енергийният кооператив е сдружение на граждани, които споделят инвестиции и риск при изграждане на възобновяеми енергийни източници. Тое смесено, съвместно предприятие – акционерно дружество, което ще работи по Устав и само си взема решения. Дори да има в него община, Общината няма да взема решения от името на кооператива. Всеки ще има глас в замисимост с какво участва.“

Може ли подобни кооперативи да бъдат създадени в Трявна, кой и как може да участва в тях, както и информация за проект в Трявна от близкото минало, който има вероятност да се осъществи, именно чрез такъв вид енергийни кооперативи – това са темите, по които говорим с г-н Хиновски, а Вие може да се запознаете с тях в следващия брой на в. „Тревненска седмица“, който ще бъде в търговската мрежа на 23-ти февруари 2022г.