ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛАЧКОВЦИ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ

ТОВА РЕШИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

На заседание през месец февруари, Общински съвет даде съгласие горските територии, собственост на Община Трявна, да бъдат предоставени за управление и стопанисване на Държавно горско стопанство – Плачковци. По отношение предложението, кметът Силвия Кръстева обясни:

С. Кръстева: „Настоящото предложение е относно управление на общинските горски територии. Няма да изчитам предложението, по – скоро ще се опитам да се обоснова, въпреки че едва ли има нужда от повече обяснения по това предложение. Предложението ми е да се отдадат общинските горски територии за управление и стопанисване на Държавно горско стопанство – Плачковци. В период на повече от една година доста предложения направихме, доста срещи направихме и доста неща обсъждахме. В крайна сметка дори и към днес по никакъв начин ние не извършваме дори контрол върху общинските горски територии или горите, които са общо 2299 хектара на територията на Община Трявна. Лично аз считам, убедена съм, че и голяма част от общинските съветници са на такова мнение, че ние не можем да продължаваме да не стопанисваме по никакъв начин общинските горски територии.…..“

Мотивите, с които администрацията предлага на местния парламент горите да бъдат отдадени за срок от две години за управление и стопанисване на горското в Плачковци са: „При управлението от ТП „Държавно горско стопанство Плачковци“ не се предвиждат разходи за общината. Съгласно чл.17, ал.1 от проектодоговора Изпълнителят се задължава да превежда по банкова сметка на Възложителя 35 (тридесет и пет) на сто от приходите, получени от продажната цена на дървесината. При планиран обем в утвърдения горскостопански план годишно по 1500 куб.м. стояща маса с клони и при средна продажна цена за 2022 г. 45 лв. / куб.м, чистите приходи за Община Трявна биха били в размер на 23 625 лева / год. Едновременно биха се извършвали и дейности по опазване на горите без разходи от общината.“

Дискусията по темата започна Нели Цанева, която направи препратка към заседанието на постоянните комисии, предхождащо сесията на Общинския съвет, където е коментирана темата с конкретни въпроси.

Н. Цанева /Български социалдемократи/: „На заседанието на комисията по бюджет и финанси зададох въпрос към г-н Грозев на база на какви финансови разчети е направил своето твърдение, е г-жа Кръстева е завишила разходите с 40 хил.лв. и е намалила приходите с едни 22 хил.лв. на едно бъдещо общинско предприятие за управление на горите и по този начин е саботирала неговото създаване. Помолих също тези отчети да ми бъдат дадени с конкретни числа, но вместо това получих отворено писмо. Няма да коментирам обидния тон и неоснователните нападки към мен в това писмо, но ще се спра на трите точки в това писмо, които касаят днешното заседание:(……)

Б. Грозев /“Демократична България – Обединение“/: „Целта на отвореното писмо беше да спестя размиването на дебата по един съвсем различен въпрос. Затова съм посочил изрично, че това, което би требвало да дискутираме е именно сключването на потенциален договор с ДГС – Плачковци. Очевидно не се справих, но за сметка на това благодаря на преждеговорящите за това, че изчетоха становища, позиции и включително извадки от мои изказвания. Държа да отбележа, че когато действително през април месец изнасях един по – различен, а не непременно по – верен, но пък за сметка на това по – оптимистичен разчет за приходите и разходите на потенциално такова предприятие(….)

Това е кратка извадка от изказванията по време на заседанието на Общински съвет – Трявна при обсъждането на точката относно отдаването за управление и стопанисване на общинските гори на ДГС – Плачковци. Още за дебата в зала по точката, четете в следващия брой на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 2-ри март 2022г.