МБАЛ „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ‘ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2021-ва ПРЕД МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ

ЛЕЧЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗАВЪРШВА ГОДИНАТА С ПЕЧАЛБА В РАЗМЕР НА 53 112лв.

Общински съвет – Трявна разгледа и прие единодушно годишния финансов отчет на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, както и бизнес плана за настоящата и изпълнението на същия за изминалата година. 2021-ва година лечебното заведение приключва с печалба в размер на 53 112лв. През 2020 г. печалбата на общинската болница е била в размер на 196 228 лв. Броят на преминалите през лечебното заведение пациенти за изминалата година е 1488, от които изписани са 1413, а починалите са 55 души. В предложението на администрацията се посочва, че спрямо отчетите на общинската болница: „по клинична пътека са преминали 1472 пациента, а извън клинична пътека са били 16 пациента, разходите за които са били изцяло за сметка на болницата. Реализираните легло дни са 8 842. Средната стойност на един преминал болен е 2 602, 56 лв. Стойността на един лекарство ден е 59,74 лв., а стойността на един легло ден е 437, 87 лв.“ Ковид отделението на общинската болница е формирало най – висок приход, спрямо останалите структури в лечебното заведение, сочат данните.

Без съществени дебати, но с огромна благодарност към усилията на медиците в Трявна за справяне със сложната пандемична обстановка, общинските съветници коментираха точката.

Още по темата, четете в следващия брой на в. „Тревненска седмица“ /02.03.2022г./