МЦ „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЗАВЪРШВА 2021г. С ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ В РАЗМЕР НА 56 230,32ЛВ.

ПЕЧАЛБАТА ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НАЛИЧНАТА АПАРАТУРА, СОЧИ БИЗНЕС ПЛАНЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Медицински център „Д-р Теодоси Витанов“ представи пред общински съвет своите резултати за изминалата година, чрез финансов отчет и анализ, изпълнение на бизнес план. Кметът на Община Трявна представи предложението  пред местния парламент.

С. Кръстева: „Брутният финансов резултат по представения отчет за приходите и разходите на „Медицински център д-р Теодоси Витанов” ЕООД за 2021 г. е счетоводна печалба в размер на 56 230.32 лв. За сравнение през 2020 г. дружеството приключва с печалба в размер на 5360.87 лв, от което се вижда, че дружеството е увеличило печалбата си десет пъти през тази година. От месец февруари 2021 г е разкрит временен имунизационен кабинет за ваксинацииза Ковид – 19, а от месец септември е започнала да функционира Ковид зона. През 2021 г. дейността се осъществяваше от 11 лекари, 2 медицински сестри и 2 рентгенови лаборанта. Няма да продължавам в детайли. Искам да използвам възможността, че д-р Брънекова и д-р Станчева са тук и да изкажа огромна благодарност за всичко това, което прави целият медицински персонал. Знам колко им е трудно за това, че се справят със ситуацията, в която се намираме, въпреки всичко.“

В предложението бе разгледана и бизнес програмата на дружеството за 2022г., в която Управителят д-р Брънекова има конкретни предложения за модернизиране наличната апаратура, ползвана от медицинския център.

Д-р С. Брънекова / Управител на МЦ/:Благодаря за оценката от името на всички колеги и целия персонал, тъй като ние медицински център и болница в дейността сме едно. Едни и същи хора работят и на двете места, така, че това, което е постигнато и сме успели да направим не е в благодарение лично на мен или на д-р Станчева, а е в благодарение на всички хора, които работят в тези две лечебни заведения. Трудни години.Това е един ДР панел. Тъй като към настоящия момент нашата апаратура е била закупена със съдействието на общината и е анлагова и това е най – евтиният механизъм, по който можем да я дигитализираме, тоест да не се закупуват нови апаратаи, които са значително скъпи като апаратура, а да се купи само един панел, който първо намалява лъчевото натоврване, второ позволява едновременното, последователно извършване на образно – диагностични пациенти, да кажем можем да бъдат отразени образите на около 200 пациента на един такъв дигитален панел и те директно да постъпят в сървъра и в „пак системата“.

Още по темата в следващия брой на в. „Тревненска седмица“, който излиза на 2-ри март 2022г.