ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА УДОСТОИ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ТРЯВНА“ Г-Н ЕМИЛИЯН ГЕБРЕВ

На свое заседание, провело се на 31-ми март 2022г., местният парламент разгледа предложение за удостояване със звание „почетен гражданин на Трявна“ собственикът на фирма „Емко“ – Емилиян Гебрев.

Ст. Петров: „В общински съвет – Трявна е депозирано предложение от 16.02.2022г. от инициативен комитет, представляван от г-жа Силвия Кръстева, кмет на Община Трявна, относно удостояването на г-н Емилиян Гебрев със званието „почетен гражданин“ на Община Трявна. Мотивите, поради които се прави това предложение: основният мотив е значимият принос на г-н Гебрев за икономиката на Община Трявна и последователните му усилия за запазване и разширяване на специализираното производство в гр. Трявна; дългогодишните дарения, финансово подпомагане, провеждане на събития от Календара за културни и спортни прояви на Община Трявна; финансово подпомагане на редица благоустройствени начинания на територията на Община Трявна, дарения на техника, апаратура и оборудване за МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, гр. Трявна; дарения за спортни клубове и финансово подпомагане на много наши съграждани. Това предложение е разгледано първо от комисията, сформирана съгласно правилата за удостояване на почетен гражданин на Трявна, прието е с пълно мнозинство.“

С 14 гласа „За“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет прие предложението. Повече за дискусията по точката четете в следващия брой на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 06.04.2022г.