НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАН БИЗНЕС ПЛАНА И ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА ВЗЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ДА ПОДКРЕПИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, КАТО ГЛАСУВА СЪС „ЗА“

В извънредно, неприсъствено, заседание ще бъде разглеждан бизнес – плана и инвестиционната програма на Асоциацията по ВиК на обособена територия. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна, който е кметът на Общината, и това как да гласува по съответните точки бе разгледано от Общински съвет – Трявна.

С. Кръстева: „Предложението е относно упълномощаването на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, чиито представител, по решение на Общински съвет съм аз. Постъпила е покана от г-жа Манолова, областен управител на Област Габрово, която е Председател на Асоциацията именно относно това как да гласува Община Трявна относно съгласуване на бизнес плана на ВиК за новия регулаторен период за 2022 – 2026 и одобряване на инвестиционната програма за 2022г. за активите публична държавна и публична общинска собственост, именно на ВиК. Дадена е извадка от плана и също така са разбити инвестициите, които биха се осъществили на местно ниво.“

Какви питания поставиха общинските съветници към Дончо Халачев, представител на ВиК – Трявна, както и списък с обектите на територията на Община Трявна, които са част от инвестиционната програма на Асоциацията за 2022г. ще откриете във в. „Тревненска седмица“, излизащ от печат на 06.04.2022г.