ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА ОДОБРИ МЯСТО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ НЕ БЕ ОПРЕДЕЛЕНО

Определяне местоположението на обектите „Спортна зала“ и паметник на Васил Левски в гр. Трявна бе една от точките, част от Дневния ред на местния парламент.

С. Кръстева: „Става въпрос за изработване на паметник на Васил Левски, който миналата година беше предложен на заседание на Общински съвет и приет в бюджета. Тъй като беше само проектиране го отложихме. Аз се аргументирах на заседанието защо сега слагаме и изграждане. Хубаво е да определим място. Възникнаха няколко въпроса дали не е по – добре да знаем как ще изглежда паметникът, след което да определяме място, но счетох, че е редно да започнат коментари, тъй като идеята беше да е в Попангеловата къща. Второто предложение е за проектиране на идеен и технически проект на спортна зала, като това, което се обсъждаше в последната година е да бъде в близост до спортния комплекс. Парцелът, който може да бъде отреден е 2дка,260кв.м., който ще е непосредствено до басейна, пътят и общежитието. „ На своето заседание местните парламентаристи обсъдиха предложените от администрацията за местоположението за двата обекта, като дискусията бе разделена на две от председателя на Общински съвет – Трявна – инж. Стефан Петров. В първата част местните парламентаристи дискутираха теренът за спортна зала, който предлага администрацията. Мястото е в района на Спортен комплекс „Ангел Кънчев“ в Трявна, като обхваща терена, граничещ с басейна, на който е разположена съблекалня и баскетболно игрище. Мястото е избрано на база обществено обсъждане, подчертават от общинска администрация в своето предложение.

За дебатите по точката и решенията четете във в. „Тревненска седмица“, излизащ от печат на 4-ти май 2022г.