СЛВЕЙКОВОТО УЧИЛИЩЕ Е ДОМАКИН  НА ТРИДНЕВЕН ФОРУМ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ В СФЕРАТА НА ИНОВАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Славейковото училище е домакин на „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата и форми на иновации в образованието“ по Национална програма „Иновации в действие“. През новата учебна година СУ „Петко Рачев Славейков“ внедрява иновации в своята образователна дейност по Националната програма, което дава основание на училището да се нарече иновативно.

Г. Ганчева / Директор СУ „П. Р. Славейков“/: „От тази година тревненското средно училище е иновативно. Иновацията, на която ние сме заложили е нещо, което училището развива през последните години. Сега просто го облякохме в официална форма. Стремежът ни на всички учители е да предизвикаме децата. Ясно е нежеланието..последните години като че ли децата са по – ниско мотивирани. Идеята всъщност е в момента да предизвикаме децата да бъдат по – активни в учебния процес – да учат, изследвайки нещата. Ние сме заложили на проектно ориентираното обучение. Започваме иновация с децата от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас през тази година. Има изградени „иновативни клубове“, в които децата изследват определено направление, към което сами са се насочили. Работят по проектна дейност и накрая споделят това, което са направили.“

Именно като иновативно, Славейковото училище днес посрещна представители от още 3 училища, част от партньорската мрежа, в която участва. Тридневната среща, която започна в Трявна събира две иновативни училища – СУ „Петко Рачев Славейков“ и СУ „П. К. Яворов“ – гр. Варна и две неиновативни училища – СУ „Хр. Ботев“ – Разград и Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора. Форумът има за цел да бъдат показани и обсъдени практиките в иновациите на учебната дейност.

Г. Ганчева: „Идеята по тази Национална програма е училища, които провеждат иновативни практики в преподаването да споделят своя опит с други иновативни училища, с които имат партньорски взаимоотношения и с неиновативни училища. По Националната програма училища, които въвеждат иновативни практики в преподаването споделят и обменят опит помежду си и в същото време такива училища, които са неиновативни могат да видят как се правят нещата с надежда те също да разчупят начина на преподаване, да въведат по – интересни неща, които надяваме се ще накарат децата да бъдат по – активни в учебната дейност.“

С питка бяха посрещнати участниците във форума, който бе официално открит в Многофункционалната зала на Славейковото училище. В кратка програма учители и ученици представиха училището от историческата му същност до наши дни. Клубовете по иновации и интереси към образователната институция приветстваха гостите  с музикални и танцови изпълнения, а малчуганите от втори клас представиха патрона на училището Петко Рачев Славейков в биографичен разказ и рецитал на част от емблематичните му стихове. Форумът ще продължи три дни, в които участниците ще се запознаят с всичко постигнато в иновативния обучителен подход, като представят и своите добри практики в областта.

Г. Ганчев: „Програмата предвижда представяне на всяко едно от училища. Ще започне нашето училище с представяне на иновативните форми на преподаване, които ние сме избрали и, които в момента развиваме с децата от 2-ри до 4-ти клас. Във втория ден детайлно ще представим работата на клубовете, които активно работят в момента в училище. Тъй като насочеността ни в иновацията е към  природните науки и това, което бихме могли на практика да покажем като природосъобразен начин на живот в Трявна е едно посещение в фирмата за биопродукти от шипки. От там нататък продължаваме с представянето, защото говорим за 6 паралелки, които ще се представят. Ще запознаем нашите гости с дейностите, които училището развива по международните проекти на „Еразъм +“. Имаме една вечер на природните науки, в която в по – неформална обстановка ще споделяме идеи. Последният ден участниците ще имат възможност да разгледат Трявна, да рисуват на бръшлян, да посетят музеите.“

Още по темата в следващия брой на в. „Тренвненска седмица“ /18-ти май 2022г./