ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ

Ценова листа за публикуване на предизборни материали в хода на кампанията за „ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ – април 2023“ във в. „ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА“ И В ОФИЦИАЛНИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ИЗДАНИЕТО / https://trevnenska7.bg/

ТАРИФА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ВЪВ В. „ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА“

Първа страница – 1.20 лв./кв. см.

Вътрешни страници – 1.00 лв./кв. см.

Осма /последна/ страница – 1.10 лв./кв. см.

Цените важат за публикуване на текстове, снимки и графични символи.

ТАРИФА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТ НА ИЗАНИЕТО: https://trevnenska7.bg/

  • Банери, с размер 300/250 пиксела, за срок 1 седмица до 80 импресии на ден

Банер 1 /горен/ -– 80лв.

Банер 2 /долен/ – 70лв.

  • Банери, с размер 300/250 пиксела, за срок 1 месец до 80 импресии на ден

Банер 1 /горен/ -– 250лв.

Банер 2 /долен/ – 220лв.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

Предварително подготвен и предоставен в срок материал за сайта в обем до страница напечатан текст формат А4 + символи и изображения – 150лв.

Интегриране на видео линк в статията  – 50лв.

ПЕКЕТНИ ТАРИФИ:

Еднократно публикуване на предизборни материали на вътрешните страници на в. „Тревненска седмица“ в обем ½ страница на изданието + идентична публикация в сайта – 350лв.

Половин вътрешна страница на в. „Тревненска седмица“ + банер, с размер 300/250 пиксела, и публикация в сайта – 500лв.

Цените важат за предварително подготвени материали, предоставени в срок в Редакцията на изданието, след сключване на договор за „Предизборни публикации“.

Договор с коалиция „Продължаваме Промяната Демократична България от 10 март 2023 г. публикуван на 13 март 2023 г.