ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА РАЗГЛЕДА И ОДОБРИ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ТРЯВНА

Общински съвет – Трявна разгледа предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Трявна. Досега в Община Трявна действат две наредби – една за финансовото подпомагане на спортните клубове и една за ползването на спортните обекти и съоръжения. Нормативни промени в Закона за физическото възпитание и спорта, налагат приемането на нова наредба, поясни кметът на община Трявна.

С. Кръстева: „От 2019г. са в сила новият Закон за физическото възпитание и спорта и съответно Правилник за прилагането му, който урежда обществени отношения, свързани с развитието, управлението и системата за физическата активност. Съгласно този закон, ние сме длъжни да имаме две наредби като едната да бъде Наредба за условията и реда за финансиране и подпом­­­агане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност и Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост. В община Трявна, с решения на ОбС са приети две наредби – Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост и Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Трявна.“

В така направеното предложение се посочва още, че: „Наредбата урежда условията за финансово подпомагане само на спортните клубове и е необходимо да бъде приета нова наредба, която да регламентира цялостното финансиране на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Трявна. Настоящият проект на наредба има за цел да определи условията и реда за финансиране на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. Проектът е съобразен с действащите нормативни разпоредби и е насочен към по-пълна и по-прецизна регламентация на обществените отношения, предмет на наредбата.“

Общинският съветник Искрен Иванов започна дискусията по темата, като изказа своите съображения по отношение част от текстовете, включени в Наредбата, правейки конкретни предложения за промяна. В дискусията се включиха и Кристиян Генев, който реплекира към изказването на своя колега. Съпрезидентът на СКЛА „Хаммер – ХВ- Трявна“ – Васил Донев също взе отношение по темата в качеството си вносител на единственото становище по проекта за Наредбата, внесено в законовия срок. Какво още дискутураха местните парламентаристи по темата и какво урежда новата Наредба четете в бр. 13 на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 05.04.2023г.