ОБЩИНА ТРЯВНА ПОДАВА НЯКОЛКО ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПОДКРЕПИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЕДИНОДУШНО

Общински съвет – Трявна разгледа четири предложения, касаещи кандидатстването на Община Трявна за финансиране на различни по дейност проекти. Всички бяха подкрепени единодушно от местния парламент. Първото предложение, което разгледаха общинските съветници бе относно кандидатстване пред Министерството на културата с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2023г. „Текущ ремонт и фасадна реставрация на сграда – паметник на културата (Марангозова къща)“; Консервация и реставрация на дървени елементи и фасада на къща-музей – паметник на културата( Райкова къща); „ Текущ ремонт на покрив с каменни тикли на сграда – паметник на културата ( Калинчева къща) са трите проекта с които Община Трявна и Специализираният музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна ще кандидатстват пред Министерството на културата по Процедурата.

Други два проекта, с които Община ще кандидатства за финансиране са свързани с Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Проектни предложения по процедурата ще бъдат подадени за сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ и две от сградите, част от спортен комплекс „Ангел Кънчев“.

В рамките на редовното си заседание през март общинските съветници разгледаха и още едно предложение, касаещо кандидатстване за финансиране.

С. Кръстева: „Предложението ни е Община Трявна да кандидатства пред Национален Доверителен Екофонд, Програма „Микропроекти за климата“ за финансиране на проект „Усъвършенстване на система за енергиен мениджмънт на улично осветление в община Трявна за смекчаване и адаптация към климатичните промени“. Публикувана е покана за набиране на проектни предложения, като срокът на кандидатстване е 5-ти май 2023г. Ще се постараем да направим всички възможно да можем да кандидатстваме за надграждане на системата за улично осветление, поставяне на допълнителни табла, които са 57 бяха несменените и имаме 1100 осветителни тела, които трябва да се сменят. За жалост тук не можем да кандидатстваме за тях, но е търсим възможности за финансиране, тъй като има индикации, че е има такава възможност.“

Какви са предвидените дейности по проектите и какъв е финансовият ресурс, за който може да се кандидатства, четете  в бр. 13 на в. „Тревненска седмица“.