ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕ ОДОБРИ РАЗЧЕТИТЕ ЗА БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2023г.

ЛИПСАТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НОРМАТИВНА УРЕДБА, КОЯТО ДА ЗАДЪЛЖАВА ПОДОБНО РЕШЕНИЕ, БЯХА СРЕД АРГУМЕНТИТЕ ЗА ОТКАЗА

На редовно заседание през месец април , местния парламент разгледа предложение относно разчети за бюджетни приходи и разходи на Община Трявна за 2023 г. Липсата на Закон за държавния бюджет поставя общините в ситуация на догадки, стана ясно от изложението на кмета на Община Трявна, който резюмира ситуацията така:

С. Кръстева: „Тъй като все още няма такъв закон и след направени срещи в Министерство на финансите с експерти сме разговаряли и според тях е необходимо разчетите да бъдат внесени и приети съответно от общинските съвети. Затова сме Ви представили разчетите за бюджетните приходи и разходи на община Трявна за 2023г. Прогнози за периода 2023 – 2026 постъпленията от местни приходи и разходи на местни дейности. Както и да се определят условията за лимити по бюджетни прогнози, приходи и разходи, бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, съгласно размери и условия, определени в нормативните актове до приемане на Закона за държавния бюджет за 2023г. На заседанието през месец февруари бяха приети разчетите за Капиталови разходи за тази година и така ще могат да се проведат процедурите и в един по – скорошен етап да се извършат ремонтните дейности. Изготвили сме справките, които сте пожелали.“

Още при докладването на постоянните комисии се открои основаната линия на дебата в зала, а именно нужно ли е приемане на подобни разчети.

З. Донева /“Възраждане“/: „На заседанието на постоянна комисия „Бюджет и финанси“  обсъдихме, че разглеждането и обсъждането на такива прогнозни разчети не е задължително и Министерство на финансите не ни задължава да приемем тези разчети.“

Л. Бучев /БАСТА/: „Аз също направих консултация и ми казаха, че в други общини и доколкото знам имам и официално становище на Сдружението на общините, че това, което коментираме, не е задължително като приемане. Има ли нормативна база, която да ни задължава, а не да ни препоръчва.“

С. Кръстева: „И в предложението е написано, че не ни задължава. Има общини, които не са вкарали разчети. Февруари месец, когато внесохме капиталовите разходи, аз поех ангажимент, че разчетът ще бъде вкаран за разглеждане. Няма задължение Общинския съвет да го приеме, но ние преценихме, че е редно да сте запознати с всичко, което предстои. То ще трябва да бъде прието още веднъж, ако има Закон за държавния бюджет през 2023г.“

Главният финансист на Община Трявна – Мариета Ганева разясни ситуацията пред Общинския съвет, подчертавайки основните моменти в изготвянето на разчетите и нормативната база, от която се е водила администрацията, предвид ситуацията в държавата към момента.

Целият дебат в зала и още от изказаните мнения от местните парламентаристи ще откриете в бр.16 на в. „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 04.05.2023г.