СЛВЕЙКОВОТО УЧИЛИЩЕ ПОСРЕЩНА ПАРТНЬОРИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В ТРИДНЕВНИЯ ФОРУМ ПЕДАГОЗИТЕ ЩЕ ОБМЕНЯТ ОПИТ В СФЕРАТА НА ИНОВАТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

От 2022г. Славейковото училище в Трявна е иновативно. Заедно със свои колеги, част отНационална програма „Иновации в действие“, педагозите ежегодно обменят опит в сферата на иновативното образование. Първата за 2023г. среща на  „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата и форми на иновации в образованието“ в Трявна започна на 27-ми април. Участници във форума са представители на две иновативни училища от гр. Варна – ОУ „Петър Волов“ и  ОУ „Стефан Караджа“ и неиновативното училище СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново.

Форумът има за цел да бъдат показани и обсъдени практиките в иновациите на учебната дейност, като участващите иновативни училища обменят опит, а неиновативните получават насоки, съвети и добри практики за свето евентуално преминаване към иновативните училища в страната.

В първия ден от форума домакините посрещнаха своите гости по традиция с хляб и сол. В многофункционалната зала на Славейковото училище директорът – Гергана Ганчева се обърна към присъстващите:

Г. Ганчева: „За нас е изключителна чест да бъдем домакини на първата от тазгодишните срещи, които касаят съвместното ни партньорство по програма „Иновации в действие“. Вълнуваме се, че ще споделим с Вас нещата, които правим, ще ви разкажем за тях, а когато дойдем във Варна ще дойдем, за да си откраднем идеи от Вас.“

С кратка програма учениците от клубовете по иновации и интереси към Славейковото училище посрещнаха гостите. В първия ден на форума бе и представянето на всички участници. Срещата по „Иновации в действие“ ще продължи до 29-ти април, като в програмата са предвидени много дейности, представящи опита в иновативните практики в образованието, които прилагат педагозите от  СУ „Петко Рачев Славейков“. Ое по темата бр.16 в. „Тревненска седмица“ – 04.05.2023г.