сн. Община Трявна

ПРОФ. Д-Р ПРОТОЙЕРЕЙ ЛЮДМИЛ МАРТИНОВ МАЛЕВ ЩЕ БЪДЕ УДОСТОЕН С ПОЧЕТЕН ЗНАК „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ТРЯВНА“

Общински съвет – Трявна взе решение да устои с почетен знак „Заслуги за Трявна“  проф. д-р протойерей Людмил Мартинов Малев. Решението бе подкрепено единодушно, след разглеждането на предложение по време на заседанието на местния парламент, което се проведе на 27.04.2023г. Предложението идва от инициативен комитет, който подчертава  цялостният принос на Отец Малев за развитието на духовния, обществения и културния живот на гр. Трявна

„Проф. д-р протойерей Людмил Мартинов Малев е роден на 27.04.1965 г. в с. Крушовене, обл. Плевен. От 1973 г. живее в гр. Трявна, родния град на майка му. Учи в ЕСПУ „П .Р. Славейков“, в ОУ „Пенчо Райков“ и отново в Славейковото училище. Завършва гимназията през 1983 г. с отличен успех и след изпълнение на воинския си дълг, в периода 1985-1990 г. следва във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ специалност История, научен профил. След дипломирането си, постъпва на работа като учител, която професия упражнява до края на учебната 1996/1997 г., на територията на община Трявна. В същото време завършва пълния 5-годишен курс на новооткрития във ВТУ Православен богословски факултет. От есента на 1997 г. е хоноруван преподавател по църковно-исторически дисциплини във университета, а от началото на 1999 г., след спечелен конкурс е назначен за редовен асистент във факултета. В кратък срок подготвя своята докторска дисертация и я защитава успешно в началото на м. март 2003 г. пред Специализирания научен съвет по Най-нова история към Българската академия на науките. Единодушно е гласувано „ЗА“, а Висшата атестационна комисия към Министерския съвет на Р. България му присъжда научната степен „Доктор по история“. В началото на 2005 г. е ръкоположен последователно като дякон и презвитер на Българската православна църква от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий. При предоставената възможност за избор на местоназначение в цялата епархия, в т.ч. и престолния град Велико Търново, отец професор Малев избира енорията на град Плачковци, при всичките предизвикателства на спешните и неотложни ремонти на храмовете там.“ – се посочва в кратката биографична справка, приложена към точката внесена за разглеждане в Общински съвет – Трявна. Сред заслугите упоменати в предложението са: успешната аргументация на предложението на Отец Малев, Тревненската църковна общност да бъде обособена в самостоятелна Духовна околия, на Шестия църковно-народен събор, проведен в Рилската св. Обител, през 2008 г.; грижите му по запазването и благоустрояването на църковните обекти в енорията, в която служи, както и на територията на цялата община и  оказваната безвъзмездна помощ във връзка с развитието на музейната дейност в гр. Трявна.

На тържествена сесия Отец Малев ще бъде удостоен с почетния знак „За заслуги за Трявна“.