ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАДЕ ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПО БИЗНЕС ПЛАНА НА „ВиК“ ООД – ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2026г.

ЗАЛОЖЕНИ СА И НОВИ ЦЕНИ НА ВОДАТА

На свое заседание през март месец Общински съвет – Трявна разгледа предложение относно даване на Становище по Бизнес план на „ВиК“ ООД – Габрово. Вносител на предложението бе председателят на местния парламент инж. Стефан Петров, който поясни:

Ст. Петров /Възраждане/: „Точката е становище по бизнес – план на ВиК гр. Габрово. На 04. 03. 2022г. в Общински съвет е депозирано писмо от Управителя на ВиК ООД гр. Габрово, с което уведомява, че Дружеството е изготвило бизнес – план за периода 2022 – 2026г. Ние трябва да вземем становище. Такъв план разгледахме 7-ми месец 2021-ва година, след това разгледахме още един, с изменения 11 месец 21-ва година и това е трети път, в който разглеждаме плана на ВиК.“ Бизнес планът за развитие на дейността на „ВиК“ ООД – Габрово, като ВиК оператор е за периода 2022-2026 г.Разработен, съгласно всички законови норми, бизнес планът представя отчетна информация за базовата – 2020 г. , информация съгласно одобрен бизнес план за 2021 г., както и прогнозни данни за 2022 – 2026 г. Информацията, представена в бизнес плана е за цялата обслужвана територия на „ВиК” ООД – Габрово – Общини Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, включително и за предоставянето на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор – „ВиК“ АД – Ловеч. Планът представя подробно обхвата на Дружеството, ВиК системите, с които разполага, целите за постигане, както и анализ на качеството на питейната вода, и предлаганите услуги. По отношение на разходите в планът на ВиК за периода 2022 – 2026г. са заложени завишение на цените на ел. енергията, както и разходите за заплати и осигуровки на персонал, които търпят неминуема промяна, след увеличението на минималната работна заплата за страна. Какво е заложеното изменение на цените за кубик вода по години от 2022 до 20226г., както и подробности от дискусията в зала на Общински съвет – Трявна,четете във . „Тревненска седмица“, който излиза от печат на 06.04.2022г.